Vår historia

Vilhelmina begravningsbyrå har varit ett familjeföretag i 60 år.

1954 blev Carl Lindblad tillfrågad om han ville ta över ett kistlager av ortens kyrkvaktmästare. Tillsammans med sin fru Maria etablerade de då den nuvarande begravningsbyrån.

1976 övertog sonen Sven-Åke verksamheten och då utökades servicen med att omfatta flera olika tjänster. Hans hustru Elisabeth arbetade på kontoret.

1999 övergick verksamheten till Sven-Åkes son Per som tillsammans med sin mor fortsätter att driva byrån.