Vad kostar begravningen?

Kostnaden för en begravning varierar beroende på hur man väljer att utforma ceremoni och kringarrangemang. Prisuppgifter och fakta om det vi kommer överens om, får du alltid med dig hem, så att du kan ta ställning till förslaget i god tid. De priser vi lämnar, garanterar vi. Vi är övertygade om att den prismodell vi tillämpar kommer att kännas som en trygghet för dig. Du får så småningom en samlingsfaktura med alla begravningens kostnader upptagna. Alla våra priser är givetvis inklusive moms och avgifter.

Eftersom det är svårt att ge en exakt prisuppgift på vad en begravning kostar beroende på vald utformning, blir spännvidden stor mellan ett billigare alternativ till ett mer påkostat.