Bisättning

Bisättning är ett gammalt ord som innebär att den döde i sin kista förs till den lokal där begravningsceremonin skall ske. Oftast handlar det om en transport från sjukhusets bårhus till kyrkans eller kapellets bisättningslokal.